You are here::
<
 
 
 
 
 
 

Лимфом - рак на кръвта същност и симптоми

rak na kryvtaЛимфом представлява най-често срещаната форма на рак на кръвта, освен това това е третия най-често срещан вид рак при децата. Честотата на срещане е голяма по данни на световната здравна организация болни от лимфом на кръвта са около един милион души на планетата като почти половината са жители на САЩ. Тревога представлява и прогресивността на появата на нови случай на лимфом, ежедневно се регистрират около 1000 нови случая на лимфом, а годишно от това заболяване умират около 200 000 души. В България честотата на това заболяване също не е много ниска, по експертна оценка ежегодно от лимфом се разболяват между 1000 и 1400 души.

 

Лимфом същност

Лимфона представлява вид рак, той започва своето развитие от лимфоцитите (това са вид имунни клетки), обикновено тумора който се образува при този вид рак е голям и се локализира във лимфните възли. Лимфома е част от по-голяма група заболявания, които в учебниците по медицина се назовават като хематологични неоплазии.

Видове лимфом

През различните десетилетия се правят опити за класификация на лимфомите, но това се оказва не лека задача. В България за да се класифицира лимфома е приета класификацията на световната здравна организация от 2008 година, според тази класификация лимфома се поделя на следните категории: В-клетъчни неоплазии, Т и NK-клетъчни неоплазии и Ходжкинови лимфоми. Тази класификация е валидна за България, но не се възприема от някои западни страни.

Лимфом причина за поява

Етиологията за появата на лимфом е комплексна. Факторите, които причиняват появата на лимфом са много сред тях от основно значение са генетичния потенциал на човека и екологичните фактори. В общ план появата на рак в кръвта може да се обясни с настъпили мутации в определени генни, които се наричат протоонкогени и когато тези генни мутират се превръщат в онкогенни. Клетките на кръвта, които съдържат тези увредени гени започват да се делят неконтролируемо. Кои кръвни клетки и, кои протоонкогенни ще бъдат засегнато от заболяването определя и вида лимфом.

Причините за поява на рак на кръвта може да бъде и различна от мутация. Причинителя на лимфом може да бъде и инфекция с Helicobacter pylori, вроден имунен дефицит, хепатит C, хепатит Б, наличието на автоимунно заболяване също може да доведе до развитието на рак на кръвта. Екологични фактори, които стимулират развитието на лимфом са и излагането на пестициди, радиоактивни вещества, бензени и други.

Посочените горе рискови фактори за появата на лимфом и тяхното съчетание не означава, че задължително, ако сте изложени на един или повече фактора ще развиете рак на кръвта. За развитието на лимфом е необходимо сложни мутагени процеси засягащи редица генни в определена последователност. Изложените по-горе фактори стимулират този процес и увеличават риска от появата на лимфом.

Лимфом симптоми

Обикновено в първите стадии на рак на кръвта тип лимфом не се наблюдават определени специфични симптоми, болните се чувстват добре в нормален тонус в края на първата фаза на развитие на болестта пациентите започват да усещат възпаление и подуване на определени лимфни възли. Това състояние силно наподобява други заболявания като грип или други вирусни инфекции. Лимфните възли, които се подуват са обикновено в областта на врата, слабините и подмишниците. Характерен симптом, че подутите лимфни възли не са причинени от обикновено заболяване като грип е пулсацията, която се наблюдава. Ако лимфните възли пулсират това е тревожен факт и незабавно трябва да се консултирате с вашия лекар.

Ако тумора е в близост до вена, той може да я притисне и да има усещане за болка или гъдел, ако е в близост до стомаха, болните усещат чувство за ситост дори без да са се хранили.

С развитието на заболяването се появяват и редица други не специфични симптоми като: висока температура, обща отпадналост на организма, отслабване без да е налице конкретна причина, избиването на студена пот нощно време е също неспецифичен симптом за рак на кръвта.

Лимфом рак на кръвта

 

571
com_content.article
(5 гласа, оценка 2.80 от 5)
Лимфом - рак на кръвта същност и симптоми2.80 от 5 от общо 5 гласували.