You are here::
<
 
 
 
 
 
 

Интересни факти за кръвните групи

kravna grupaКръвната група е изключително важен показател в съвременната медицина. За първи път кръвната група при човека е открита през 1901 от Ланд Щайнер. За определянето на кръвната група важно значение имат червените кръвни клетки (еритроцитите). Един от най-важните показатели за определяне на кръвната група това са аглутиногените по повърхността на еритроцитите. Друг важен фактор за съвременната медицина за определяне на кръвната група е съдържанието на аглутинини в кръвната плазма.
Съществуват 4 кръвни група - А, B , AB и 0 кръвна група.
Дарена кръв получена при кръводаряване може да се прелее на човек съдържащ същата кръвна група като донора. Примерно ако вие сте кръвна група А+ вашата дарена кръв може да бъде прилята на човек от кръвна група А. Това правило важи за всички кръвни групи. 

Когато обаче се наложи приливане на кръв на пациент, който е с различна кръвна група от наличната се спазват определени правила. Тези правила за кръвопролитие се състоят в следното, че кръв от кръвна група 0 може да се прелее без проблемно на всички останали кръвни групи като количество прилята кръв не може да надвиши 300мл. Кръвта от кръвна група А и Б може да се прилее на кръвна група АБ като количеството отново може да бъде най-много 300 мил. прелята кръв. Кръвна група АБ не може да се използва за преливане към пациенти от други кръвни групи.

Интересен е факта, че най-рядко срещаната кръвна група в света това е кръвна група AB. В световен мащаб на тази кръвна група се падат едва 3% от населението на земята, а ако трябва да сме още по точни най-рядко срещаната кръвна група в целия свят е кръвна група АБ с отрицателен резус-фактор. В България процента на срещане на тази кръвна група е 8, в Германия е 5%, В Япония 10%, а при Аборигените въобще липсва.

Следващата по рядкост кръвна група това е кръвна група Б. Честотата на нейната срещане сред човешката популация е около 11%. Отново има разлика при кръвна група Б+ и Б-. Кръвна група B с отрицателен резуст-фактор е с честота на срещане едва 2%, което я подрежда на пред последно място по-честота на срещане точно над кръвна група АБ-. Кръвна група Б с положителен резус фактор се среща с честота 9%. В България с кръвна група Б са около 15% от населението. При Германците този процент е 11, при Англичаните 10%, Японците 20%. Най-висока е честата на срещане във Виетнам, където е 29,1%.

Кръвна група А е на второ място по честота на срещане. Процента на човешката популация с тази кръвна група 40%. С отрицателен резус фактор на А кръвна група са около 6%, а с положителен резус фактор са 34%. В Европа честота на срещане на тази кръвна група е висока. В България 44% от хората са от кръвна група А, при Германците 43% от населението, Французите са 44% в Китай честота на срещане на кръвна група А е ниско около 26% на Филипините 22% от населението е с А кръвна група.

Най-често срещаната кръвна група в света това е кръвна група 0. С Кръвна група 0 с отрицателен резус-фактор са около 7% от земното население, а с положителен резус фактор 38% или общата честота на срещане на кръвна група 0 е 45%. В България процента на срещане е по нисък и е около 32%, от германското население 41% са с кръвна група 0, а от английското 44%. В Япония кръвна група 0 се среща с честота 30%, а в Китай 40%. Интересен и любопитен факт около тази кръвна група е, че при изследване на Перуанските индианци всички те са с кръвна група 0 т.е. честотата на срещане на кръвна група 0 е 100%. При майте е установено, че честота е била също изключително висока 97% като останалите 3% се поделят между останалите кръвни групи.

С установяването и откриването на кръвните групи стана възможно безопасното приливане на кръв, което в днешно време довежда до спасяването на хиляди животи всеки час. За да може да се осъществи преливане на кръв е важно да има кръводаряване от хората.

 

Кръвна група

73
com_content.article
(46 гласа, оценка 4.20 от 5)
Интересни факти за кръвните групи4.20 от 5 от общо 46 гласували.